Устгах уу

Тийм
Үгүй
Title

Дижитал шилжилт

Мэдээлэл үйлчилгээг ийм хялбархан болж байгаа юм байна гэсэн мэдрэмж мессежийг өгөх

2022.04.02

 • Alert number
 • A12/00683/22
 • Brand
 • SMOK VVOW
 • Name
 • SMOK VVOW 20 mg/ml (2%) nicotine concentration
 • Risks
 • Chemical

2022.04.01

 • Alert number
 • A12/00684/22
 • Brand
 • GTS Plus
 • Name
 • GST Plus 800 puffs 20 mg/ml (2%)
 • Risks
 • Chemical

2022.04.01

 • Alert number
 • A12/00646/22
 • Name
 • Crystal fruit mud
 • Risks
 • Chemical

2022.04.01

 • Alert number
 • A12/00629/22
 • Name
 • Uncut Henna for Brows
 • Brand
 • Uncut Henna
 • Risks
 • Chemical

2022.04.01

 • Alert number
 • A12/00586/22
 • Name
 • Unicorn Crystal Mud
 • Risks
 • Chemical