Устгах уу

Тийм
Үгүй
Title

Дижитал шилжилт

Мэдээлэл үйлчилгээг ийм хялбархан болж байгаа юм байна гэсэн мэдрэмж мессежийг өгөх

Санал, гомдол илгээх

Санал, гомдол
Тайлбар
Файл хавсаргах
Илгээх